Lấy lại quyền sử dụng đất từ việc tặng cho quyền sử dụng đất.

Ngày hỏi:04/08/2009
Ví dụ vào năm 2005 có ông A cho cháu gái là bà B 4 công đất vườn và khi lên UBND xã C để làm hợp đồng tặng cho. Trong quá trình tiến hành làm hợp đồng tăng cho ông A ra điều kiện tặng cho là khi bà b nhận được quyền sử dụng đất phải thực hiện như sau: "bảo tồn di sản nguồn gốc hương quả, được chuyển quyền sử dụng đất trong nội bộ giữa cá nhân cùng huyết thống dòng tộc. Hai bên cùng đồng ý với điều khoản trên và tiến hành các thủ tục tăng cho. Bà B được UBND cấp huyện D cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho phần đất này. Sau một thời gian sử dụng bà B mới cắt phần đất này ra một nửa cho chồng mình là ông E đứng tên sử dụng. Đến lúc này ông A nói bà B không thực hiện đúng những điều khoản trong hợp đồng tăng cho đã ký trước đây nên muốn lấy lại đất đã cho. Vậy xin hỏi luật sư như vậy ông A có thể lấy lại đất đã cho hay không và bà B có vi phạm hợp đồng hay không?

  Nội dung này được Luật sư Lê Văn Hoè tư vấn như sau:

  • Trong trường hợp này ông A sẽ không lấy lại được tài sản đã tặng cho với lý do sau:

   Theo Điều 470 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về Tặng cho tài sản có điều kiện: "Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ dân sự trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được trái pháp luật, đạo đức xã hội", Khoản 3 Quy định "trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại'.

   Tuy ông A trước khi tặng cho đã có điều kiện, nhưng một trong các điều kiện ông A đưa ra trái pháp luật bởi lẽ: Khi một tài sản đã được xác lập chủ sở hữu thì các quyền về tài sản phải được đảm bảo như nhau, tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà B là hoàn toàn hợp pháp và có quyền chuyển nhựng cho người khác.

   Còn các nghĩa vụ khác bà B vẫn thực hiện bình thường nên không hạn chế việc bà B chuyển dịch tài sản.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn