Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trái quy định thì khiếu nại lên đâu?

Ngày hỏi:17/10/2019

Tôi sinh năm 1992 đến nay tôi đủ 28 tuổi và đã hết tuổi gọi nhập ngũ theo quy định, nhưng tôi vẫn giấy báo khám sức khỏe và các cán bộ bên Ban chỉ huy quân sự xã làm khó. Vậy Ban biên tập cho hỏi, nếu tôi làm đơn khiếu nại hành vi này thì tôi khiếu nại lên cơ quan nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 40 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

   "Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ; Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày."

   Như vậy, lệnh gọi khám sức khỏe của bạn do Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh.

   Mặt khác, tại Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

   Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn hiện nay đã 28 tuổi đã hết tuổi gọi nhập ngũ, nhưng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện vẫn ra lệnh khám sức khỏe là trái quy định của pháp luật.

   Bên cạnh đó tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 218/2013/TT-BQP quy định: Trung đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Đồn trưởng Đồn biên phòng và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của quân nhân, công nhân viên quốc phòng do mình quản lý.

   Như vậy, bạn có quyền khiếu nại lệnh gọi khám sức khỏe trái quy định của pháp luật đến Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện (nơi gửi lệnh gọi khám sức khỏe cho bạn.)

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn