Luật áp dụng trong hợp đồng là gì?

Luật áp dụng trong hợp đồng là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Luật áp dụng trong hợp đồng là luật được dùng để điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể của hợp đồng. Trong thương mại quốc tế, luật áp dụng trong hợp đồng có thể là: luật do các bên chủ thể thỏa thuận lựa chọn, luật nơi kí kết hợp đồng, luật nơi thực hiện hợp đồng hoặc luật do quy phạm xung đột trong tư pháp quốc tế dẫn chiếu đến.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn