Ly hôn bao lâu thì được kết hôn với người khác?

Ngày hỏi:20/05/2020

Tôi đã ly hôn vợ được 5 tháng, đã nhận được bản án của Tòa án. Bây giờ tôi muốn lấy vợ mới có được không? Ly hôn bao lâu thì được kết hôn? Tôi cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 57 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

   - Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

   Do đó, khi quan hệ hôn nhân chấm dứt thì các bên không còn tồn tại quyền và nghĩa vụ vợ chồng đối với nhau. Các bên hoàn toàn có quyền lựa chọn kết hôn với người mới nếu đủ điều kiện kết hôn.

   Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về điều kiện kết hôn như sau:

   “1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

   a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

   b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

   c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

   d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

   2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

   => Quy định này không đặt ra trường hợp về thời gian sau ly hôn bao lâu thì được kết hôn. Nếu cả 2 bên đáp ứng các điều kiện nêu trên thì sẽ được kết hôn.

   Như vậy, trường hợp bạn đã ly hôn vợ được 5 tháng, đã nhận được bản án của Tòa án thì bây giờ vẫn được kết hôn với người mới nếu đáp ứng đủ điểu kiện kết hôn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn