Ly hôn rồi có kết hôn lại được không?

Ngày hỏi:26/06/2020

2 vợ chồng tôi ly hôn 5 năm rồi. Nay 2 vợ chồng lại có tình cảm, muốn quay lại với nhau và đi đăng ký kết hôn lại thì có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định:

   - Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

   Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

   - Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.

   => Theo quy định này, trường hợp vợ chồng bạn đã ly hôn nay muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải tiến hành đăng ký kết hôn.

   Việc kết hôn lại phải đảm bảo các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 bao gồm:

   - Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

   - Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

   - Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

   - Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình.

   Như vậy, trường hợp vợ chồng bạn đã ly hôn, nay muốn đăng ký kết hôn lại thì vẫn được nếu đảm bảo các 4 điều kiện nêu trên bạn nhé.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn