Mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước

Ngày hỏi:18/08/2021

Nhờ admin cung cấp giúp tôi mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu TK01 Ban hành kèm theo Thông tư 73/2021/TT-BCA quy định mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước như sau:

   Mẫu TK01

   Ban hành kèm theo Thông tư 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   TỜ KHAI

   (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp
   hộ chiếu phổ thông ở trong nước)(1)
   Ảnh
   (2)
   1. Họ và tên (chữ in hoa)…………………………………………..

   2. Giới tính: Nam □ Nữ □

   3. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)………………………..

   4. Số ĐDCN/CMND(3)

   Ngày cấp…../…../…….

   5. Dân tộc……………… 6. Tôn giáo………...……… 7. Số điện thoại…………………………

   8. Địa chỉ đăng ký thường trú ……………………………………………………………………...

   …………………………………………………………………………………………………………

   9. Địa chỉ đăng ký tạm trú ………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………

   10. Nghề nghiệp…………………… 11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)……………………..

   …………………………………………………………………………………………………………

   12. Cha: họ và tên ……………………………….……………… sinh ngày ……/……/…………

   Mẹ: họ và tên ……………………………………………………. sinh ngày ……/……/…………

   Vợ /chồng: họ và tên …………………………………………… sinh ngày ……/……/…………

   13. Hộ chiếu phổ thông lần gần nhất (nếu có) số ………….... cấp ngày ……/……/…….…...

   14. Nội dung đề nghị(4)………………………………………………………………………………

   Cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử

   Cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử

   Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

   Xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn(5)

   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

   ……, ngày…. tháng…. năm….

   Người đề nghị (6)

   (Ký, ghi rõ họ tên)   Ảnh
   (2)   Chú thích:

   (1) Người đề nghị điền đầy đủ thông tin ghi trong mẫu, không được thêm bớt.

   (2) Ảnh mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng.

   (3) Điền số định danh cá nhân, số Thẻ căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân.

   (4) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu hoặc từ lần thứ hai; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do). Trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu có (hoặc không) gắn chíp điện tử thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng.

   (5) Áp dụng đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi. Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận về thông tin điền trong tờ khai và ảnh dán trong tờ khai là của một người; đóng dấu giáp lai vào ảnh dán ở khung phía trên của tờ khai.

   (6) Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi thì người đại diện hợp pháp ký thay.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn