Mẹ sang tên cho con có cần được đồng ý của thành viên trong gia đình không?

Ngày hỏi:03/09/2019

Trong trường hợp mẹ sang tên tài sản cho 01 trong 03 đứa con. Vậy cho hỏi, nếu sang tên có phải có sự đồng ý của các anh được không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • *Trường hợp tài sản riêng của mẹ.

   Theo Điều 206 Bộ luật dân sự 2015 quy định đối với tài sản riêng thì việc định đoạt tài sản do chủ sở hữu tự mình quyết định.

   Như vậy, trường hợp này khi mẹ bạn sang tên cho 01 trong 03 đứa con không cần có sự đồng ý của 02 người con còn lại.

   *Trường hợp tài sản chung của gia đình (tài sản đứng tên hộ gia đình; tài sản do thừa kế chung...)

   Theo Khoản 2 Điều 212 Bộ luật dân sự 2015 quy định việc định đoạt đối với tài sản chung của gia đình, cụ thể như sau:

   "Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác.

   Trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng quy định về sở hữu chung theo phần được quy định tại Bộ luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp quy định tại Điều 213 của Bộ luật này."

   Như vậy, nếu tài sản thuộc sở hữu chung của gia đình thì khi mẹ bạn sang tên cho 01 trong 03 đứa con phải sự đồng ý của 02 người con còn lại chấp thuận việc sang tên bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn