Mở rộng đường đi cắt phần tường của nhà

Ngày hỏi:14/02/2015

Nhà em xây nhà gần Lộ nay nhà nước mở rộng đường đi cách giữa Lộ vào 5m, như vậy là qua bức tường nhà em. Trường hợp như trên sẽ bắt buộc giải tỏa không? Nếu giải tỏa thì Nhà Nước đền bù ra sao và mặt bằng như thế nào?

  Nội dung này được Luật sư Đào Thị Liên, công ty Luật Tiền Phong tư vấn như sau:

  • 1. Chủ sử dụng đất phải chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích công cộng

   Theo quy định tại Luật đất đai 2013 thì dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật quốc gia trong đó bao gồm các dự án về giao thông do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư hoặc do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

   Khi quyết định thu hồi đất trong trường hợp này có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất (Điều 67, Luật Đất đai 2013). Nếu không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thu hồi đất.

   Như vậy, nhà nước thu hồi một phần đất của gia đình bạn để mở rộng hành lang an toàn giao thông thuộc các trường hợp nêu tại Điều 62 nêu trên thì gia đình bạn phải có nghĩa vụ chấp hành quyết định thu hồi đất.

   Nếu việc thu hồi dẫn tới phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì gia đình bạn sẽ được xem xét giao đất hoặc nhà ở tái định cư. (Điều 6, Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất). Ngược lại, nếu diện tích đất bị thu hồi không đáng kể thì gia đình bạn có thể tiếp tục sử dụng phần diện tích đất còn lại.

   2. Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

   Khi nhà nước thu hồi đất của gia đình bạn thì phần diện tích đất của bạn sẽ được bồi thường theo quy định sau:

   2.1. Bồi thường về đất

   Theo quy định tại Điều 75, Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

   Để được bồi thường gia đình bạn phải tuân thủ điều kiện nêu trên.

   Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

   2.2. Bồi thường về tài sản trên đất

   Theo như thông tin bạn cung cấp, việc thu hồi đất sẽ dẫn tới phải phá dỡ một phần nhà ở của gia đình bạn. Bạn có thể căn cứ vào quy định sau để xác định phương thức bồi thường khi có thiệt hại về nhà ở nhé.

   Điều 89, Luật Đất đai 2013 quy định:

   - Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

   - Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn