Một cá nhân có được cấp sổ hộ khẩu riêng hay không?

Ngày hỏi:07/03/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Hiện tại tôi muốn tách Sổ hộ khẩu và đứng tên riêng một mình một Sổ hộ khẩu thì cần đáp ứng điều kiện nào? 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 27 Luật Cư trú 2006 quy định về việc tách sổ hộ khẩu như sau:

   - Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

   + Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

   + Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

   Bên cạnh đó, tại Điều 26 Luật Cư trú 2006 có quy định về việc cấp sổ hộ khẩu cho cá nhân, cụ thể như sau:

   - Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân thuộc một trong những trường hợp sau đây:

   + Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có chỗ ở độc lập với gia đình của người đó, người sống độc thân, người được tách sổ hộ khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

   + Người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác, nếu họ không sống theo hộ gia đình;

   + Thương binh, bệnh binh, người thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước, người già yếu, cô đơn, người tàn tật và các trường hợp khác được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung;

   + Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo mà sống tại cơ sở tôn giáo.

   - Người không thuộc đối tượng quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 25 nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó.

   Như vậy, nếu hiện tại bạn muốn tách khẩu ra ở riêng và đứng tên một sổ hộ khẩu thì bạn phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện để tách hộ khẩu và cấp sổ hộ khẩu cho cá nhân như: có năng lực hành vi dân sự, có nhu cầu và có chỗ ở hợp pháp,... thì mới được cấp sổ hộ khẩu riêng cho mình.

   Ban biên tập phản hồi.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn