Một hoặc hai bên nam, nữ không có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn có được không?

Ngày hỏi:06/12/2018

Chồng sắp cưới của tôi là người Mĩ gốc Việt, vừa qua anh có bay sang Việt Nam để cùng tôi làm thủ tục đăng ký kết hôn, Khi vừa làm xong thủ tục thì phải bau về Mĩ vì có công việc quan trọng. Theo tìm hiểu tôi có biết trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng tư pháp sẽ được trao Giấy chứng nhận kết hôn. Nhưng công việc chồng tôi quá bận không thể sang Việt Nam thế thì chồng tôi không có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 32 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch có quy định về tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn như sau:

   1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

   2. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Luật Hộ tịch.

   Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định tại Khoản này.

   3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

   Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.

   => Như vậy, Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ. Trường hợp chồng bạn vì công việc đang gấp nên không thể bay về Việt Nam cùng bạn nhận giấy đăng ký kết hôn thì bạn có thể đề nghị bằng văn bản gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Tuy nhiên, sau 60 ngày đó mà chồng bận vẫn không về Việt Nam cùng bạn đi nhận giấy thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký. Khi cần thì bạn phải tiến hành lại từ đầu bạn nhé.

   Như vậy, bạn nên góp ý chồng sắp xếp công việc một lần nữa về Việt Nam để 02 bạn cùng đến Phòng tư pháp nhận giấy chứng nhận kết hôn.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn