Một tài sản có được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự không?

Ngày hỏi:21/01/2006
Quyết định công nhận sự thỏa thuận ngày 05/05/2014 của Tòa án nhân dân thành phố A có nội dung: DNTN Lâm Hùng và ông Hiệp thừa nhận và đồng ý thanh toán số trả nợ cho Công ty xăng dầu221.000.000đ và ông Hiệp tự nguyện bàn giao quyền sử dụng đất 289m2 đất, số sổ A0989144, thửa đất số 64, tờ bản đồ số 37 do ông Hiệp đứng tên cho Công ty xăng dầu phát mãi tài sản để trả nợ (quyền sử dụng đất này ông Hiệp đã thế chấp bằng văn bản cho Công ty xăng dầu từ ngày 15/03/2012). Công ty xăng dầu làm đơn yêu cầu thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố A đã thụ lý nhưng sau đó lại trả lại đơn yêu cầu thi hành án cho Công ty xăng dầu, không xử lý tài sản của ông Hiệp với lý do tài sản trên hiện tại đang thế chấp vay vốn Ngân hàng nông nghiệp H, do giá trị tài sản của ông Hiệp chỉ đủ để thi hành phần nghĩa vụ có đảm bảo với ngân hàng và ngân hàng chưa đề nghị kê biên, xử lý tài sản của ông Hiệp để thi hành. Việc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H không xử lý quyền sử dụng đất của ông Hiệp và trả lại đơn yêu cầu thi hành án cho Công ty xăng dầu có đúng không? Một tài sản có được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Vì bạn không nêu cụ thể quyền sử dụng đất của ông Hiệp thế chấp cho Ngân hàng trước hay sau khi có quyết định của Tòa án, nên chúng tôi xin trả lời như sau:

   Trường hợp tài sản này được thế chấp cho Ngân hàng nông nghiệp H trước khi có quyết định của Tòa án thìtheo Điều 90 Luật Thi hành án dân sự, Chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đang cầm cố, thế chấp nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án. Khi xử lý tài sản kê biên, người nhận cầm cố, nhận thế chấp không phải là người được thi hành án thì người nhận cầm cố, thế chấp được ưu tiên thanh toán trước khi thanh toán các khoản theo quy định tại Điều 47 Luật này. Nếu Chấp hành viên xác minh thấy giá trị tài sản của ông Hiệp chỉ đủ để thi hành phần nghĩa vụ có đảm bảo với ngân hàng, ông Hiệp và DNTN Lâm Hùng không còn tài sản nào khác để thi hành án thì Chi cục Thi hành án dân sự thành phố A ra quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Tuy nhiên, theo khoản 5 Điều 4 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định: Đối với trường hợp đã trả đơn yêu cầu thi hành án trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 mà đương sự yêu cầu thi hành án trở lại thì cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định trả đơn phải ra quyết định thi hành án và tổ chức việc thi hành án. Yêu cầu thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Thi hành án dân sự và phải kèm theo tài liệu liên quan, quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án, nếu có. Tuy nhiên, sau khi ra quyết định thi hành án, Chấp hành viên xác minh thấy người phải thi hành án không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo khoản Điều 44a Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014.

   Trường hợp quyền sử dụng đất của ông Hiệp được thế chấp kể từ thời điểm có quyết định của Tòa án mà không sử dụng khoản tiền thu được để thi hành án và không còn tài sản khác hoặc tài sản khác không đủ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án thì tài sản đó vẫn bị kê biên, xử lý để thi hành án theo quy định tại Điều 24 Luật thi hành án dân sự. Khi kê biên tài sản, nếu có người khác tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương sự, người có tranh chấp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật này.
   Về nội dung bạn hỏi một tài sản có được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự không, chúng tôi xin trả lời như sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 324 Bộ luật dân sự năm 2005 thì một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn