Một tài sản có thể dùng để đảm bảo cho nhiều nghĩa vụ dân sự không?

Ngày hỏi:18/11/2010
Tôi có tài sản là quyền sử dụng một mảnh đất được tổ chức định giá xác định giá trị là 5 tỷ đồng. Sắp tới tôi cần vay một khoản tiền ngân hàng là 2 tỷ đồng và cần thuê một chiếc ô tô (giá trị chiếc ô tô là 500 triệu đồng), cả hai việc trên đều cần có tài sản đảm bảo. Vậy tôi có thể dùng mảnh đất trên để đảm bảo cho cả hai nghĩa vụ là vay tiền và thuê ô tô không?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 1 Điều 324 BLDS năm 2005 về một tài sản bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự: “Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”

   Như vậy, tại thời điểm xác lập các giao dịch tài sản có bảo đảm mà giá trị quyền sử dụng đất của bạn là 5 tỷ đồng lớn hơn giá trị tiền vay và ô tô đi thuê cộng lại thì bạn hoàn toàn có thể dùng quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm thực hiện cho 2 nghĩa vụ dân sự trên.

   Đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ thông báo theo Khoản 2 Điều 324: “Trong trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn