Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần tối đa là bao nhiêu?

Ngày hỏi:04/06/2021

Theo quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì đối với: Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần khi sức khỏe bị xâm hại tối đa là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

   Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

   Như vậy, nếu các bên mà không tự thỏa thuận được thì bồi thường tối đa là không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn