Mức bồi thường khi làm mất xe?

Ngày hỏi:23/01/2015
Tôi có mượn xe của bạn đi chơi và làm mất, vậy tôi có phải bồi thường 100% giá trị của chiếc xe không?

  Nội dung này được Báo Người đưa tin tư vấn như sau:

  • Ðiều 604 Bộ luật Dân sự quy định: Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại là:

   - Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

   - Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó.

   Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại, Ðiều 605 Bộ luật Dân sự quy định: Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Tuy nhiên, các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

   Theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại nêu trên thì bạn và bạn của bạn có thể thương lượng về mức bồi thường cụ thể, việc bồi thường còn phải căn cứ vào nhiều yếu tố như: xe đã mua bao nhiêu năm, đã sửa chữa nhiều lần chưa…, chứ không thể nhất nhất yêu cầu bạn phải bồi thường 100% giá trị xe. Trong trường hợp mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bạn có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

   Nguồn: nguoiduatin.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn