Mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả cao nhất là bao nhiêu?

Ngày hỏi:22/02/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật dân sự thì mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả cao nhất là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • thiệt hại do xâm phạm mồ mả cao nhất quy định tại Điều 607 Bộ luật dân sự 2015, cụ thể như sau:

   - Cá nhân, pháp nhân xâm phạm đến mồ mả của người khác phải bồi thường thiệt hại.

   - Thiệt hại do xâm phạm mồ mả gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại.

   - Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp mồ mả của người khác bị xâm phạm phải bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích theo thứ tự hàng thừa kế của người chết; nếu không có những người này thì người trực tiếp nuôi dưỡng người chết được hưởng khoản tiền này.

   - Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi mồ mả bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

   Như vậy, theo quy định trên thì mức bồi thường do các bên tự thỏa thuận. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì mức bồi thường không được vượt quá ba mươi mức lương cơ sở. Theo quy định hiện hành thì mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng như vậy không được vượt quá 13.900.000 đồng (mười ba triệu chín trăm ngàn đồng).

   Mức lương cơ sở có thể bị thay đổi, vậy nên bạn có thể căn cứ những dứ liệu trên để xác định mức bồi thường cao nhất theo đúng quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn