Mức bồi thường tổn thất về tinh thần do tính mạng bị xâm phạm tối đa là bao nhiêu?

Ngày hỏi:20/02/2019

Xin chào anh chị, tôi có chút vấn đề như sau: Đối với các vụ án về hình sự có xâm phạm đến tính mạng và sức khỏe của con người thì mức bồi thưởng tổn thất về tinh thần do tính mạng bị xâm phạm tối đa là bao nhiêu? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 591 Bộ luật dân sự 2015 thì thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm cụ thể như sau:

   "1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

   a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

   b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

   c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

   d) Thiệt hại khác do luật quy định.

   2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định."

   Như vậy, trách nhiệm bồi thường để bù đắp tổn thất vật chất về tình thần là trách nhiệm dân sự, mức bồi thường do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định.

   Theo quy định hiện nay thì mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng, theo đó mức bồi thường tối đa cho một tính mạng bị xâm phạm không quá 139.000.000 đồng.

   Trên đây là mức tiền bồi thường tối đa tổn thất về tinh thần do tính mạng bị xâm phạm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn