Mục đích, nguyên tắc kiểm soát xuất nhập cảnh

Ngày hỏi:13/08/2020

Hoạt động xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam tại cửa khẩu thường xuyên diễn ra. Do đó đặt ra việc kiểm soát hoạt động này. Cho mình hỏi mục đích, nguyên tắc kiểm soát xuất nhập cảnh theo quy định mới nhất?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 3 Thông tư 74/2020/TT-BCA (có hiệu lực từ 15/08/2020) quy định về mục đích, nguyên tắc kiểm soát xuất nhập cảnh như sau:

   - Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   - Bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

   - Bảo đảm mọi hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh phải được kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, nghiêm cấm việc lợi dụng công tác kiểm soát xuất nhập cảnh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

   - Việc kiểm soát xuất nhập cảnh nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các trường hợp không đủ điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam tại cửa khẩu.

   - Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế.

   Trên đây là mục đích, nguyên tắc kiểm soát xuất nhập cảnh theo quy định kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn