Muốn chia thừa kế phải đăng ký khai tử

Ông bà nội tôi mất từ nhiều năm nay, nhưng con cháu vẫn chưa khai tử. Bây giờ, gia đình muốn làm khai tử cho ông bà thì thủ tục ra sao? Cơ quan nào giải quyết? Nếu không đi khai tử thì có ảnh hưởng gì không?

  Nội dung này được Luật sư Nông Thị Hồng Hà - Công ty Luật Hồng Hà tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định 158 ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày chết, thân nhân của người chết có trách nhiệm đi khai tử; trong trường hợp người chết không có thân nhân, thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức, nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết đi khai tử. Nếu việc khai tử chưa được tiến hành trong thời hạn nói trên thì phải đăng ký theo thủ tục đăng ký khai tử quá hạn. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử và đăng ký khai tử quá hạn. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết, thì ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Người đi đăng ký khai tử quá hạn phải nộp giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho giấy báo tử. Đối với người chết tại bệnh viện thì giấy báo tử do giám đốc bệnh viện cấp; đối với người cư trú ở một nơi, nhưng chết ở một nơi khác, ngoài cơ sở y tế, thì UBND cấp xã, nơi người đó chết cấp giấy báo tử; đối với người chết trên phương tiện giao thông, thì người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông phải lập biên bản xác nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Biên bản xác nhận việc chết thay cho giấy báo tử… Đối với người chết tại nhà ở nơi cư trú như trường hợp của ông, bà bạn thì văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng thay cho giấy báo tử. Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký theo từng loại việc và bản chính giấy chứng tử. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính giấy chứng tử. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh hoặc Sổ đăng ký khai tử sẽ ghi rõ "Đăng ký quá hạn". Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 5 ngày. Việc đăng ký khai tử có ý nghĩa rất quan trọng và rất cần thiết trong việc chia thừa kế (theo di chúc hoặc theo pháp luật) đối với di sản của người chết để lại.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn