Muốn nhận con nuôi thì ít nhất phải 18 tuổi?

Ngày hỏi:23/09/2021

Muốn nhận nuôi con nuôi thì ít nhất phải 18 tuổi? Cái này có đúng không? Tôi lại nghe nói phải hơn con nuôi 20 tuổi lận?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010 có quy định người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

   c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

   d) Có tư cách đạo đức tốt.

   Và Khoản 3 Điều này cũng quy định: Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này.

   Như vậy đối với trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì áp dụng điều kiện phải hơn con nuôi 20 tuổi trở lên. Đối với trường hợp này thì điều kiện của người nhận con nuôi chỉ còn:

   + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   + Có tư cách đạo đức tốt.

   Mà theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ là người từ đủ 18 tuổi trở lên (không thuộc trường hợp mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi).

   Cho nên có thể nói muốn nhận con nuôi thì ít nhất phải đủ 18 tuổi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn