Năm đầu không đủ sức khoẻ để gọi nhập ngũ, năm sau có được gọi khám sức khoẻ để nhập ngũ không?

Ngày hỏi:15/03/2016

Hiện tôi đã vào tuổi 19, năm ngoái tôi được gọi khám sức khoẻ để tuyển quân nhưng Hội đồng khám sức khoẻ kết luận là tôi không đủ sức khoẻ để gọi nhập ngũ. Xin hỏi, với trường hợp của tôi, do năm ngoái khám tuyển đã không đủ sức khoẻ để gọi nhập ngũ thì năm nay có được gọi khám sức khoẻ để nhập ngũ nữa không?

  • Tại Điều 30 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về Độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:

   “Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi”.

   Theo quy định tại khoản 3, Điều 41 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, thì công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

   Tại điểm a, khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ quy định, trường hợp chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe thì tạm hoãn gọi nhập ngũ.

   Đối chiếu với các quy định trên thì trường hợp của bạn tuy năm ngoái đã tham gia khám sức khoẻ để tuyển quân, nhưng không đủ sức khoẻ để được gọi nhập ngũ, nhưng năm nay bạn vẫn được gọi khám sức khoẻ để gọi nhập ngũ, vì bạn vẫn đang trong độ tuổi gọi nhập ngũ.


  Nguồn:

  Trang thông tin tuyên truyền, Phổ biến pháp luật - Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn