Ngón tay bị co rút không duỗi thẳng được thì có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Ngày hỏi:23/07/2021

Tay bên phải của em ngón giữa bị cụt một đốt và ngón cạnh ngón út bị co rút không duỗi thẳng được thì có được không tham gia Nghĩa vụ quân sự không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, có quy định:

   107. Mất ngón tay, ngón chân:

   - Mất 1 đốt:

   + Của 1 ngón tay cái – Điểm 4

   + Của ngón trỏ bàn tay phải – Điểm 4

   + Của 1 ngón chân cái – Điểm 4

   + Của 1 ngón khác của bàn tay hoặc bàn chân – Điểm 3

   108. Co rút ngón tay, ngón chân: Co rút từ 1 - 2 ngón tay hoặc ngón chân – Điểm 5

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe của công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

   - Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

   - Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

   - Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

   - Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

   - Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

   - Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

   Như vậy, căn cứ các tật ngón tay của bạn và quy định nêu trên, theo quan điểm của chúng tôi thì có thể xác định bạn có sức khỏe loại 5.

   Và Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định về tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển quân như sau:

   Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

   Theo quy định thì chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, cho nên nếu thật sự bạn được xác định là có sức khỏe loại 5 do các tật ngón tay thì bạn không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn