Người bị tạm giam có được quyền bầu cử không?

Ngày hỏi:11/09/2020

Theo quy định pháp luật hiện hành, nếu một người, cá nhân bị tạm giam thì có được quyền bầu cử hay không? Quy định tại văn bản nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1b Điều 9 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định:

   - Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các quyền sau đây:

   + Được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm; được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy của cơ sở giam giữ;

   + Được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật trưng cầu ý dân.

   Như vậy, người bị tạm giam vẫn không hạn chế quyền bầu cử theo quy định pháp luật nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn