Người biểu diễn có quyền định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình không?

Ngày hỏi:27/05/2020

Em đang học môn luật sở hữu trí tuệ. Cho em hỏi về quyền của người biểu diễn, họ có quyền định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình không? Căn cứ vào quy định nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 29 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về quyền của người biểu diễn như sau:

   1. Người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư thì có các quyền nhân thân và các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn; trong trường hợp người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư thì người biểu diễn có các quyền nhân thân và chủ đầu tư có các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn.

   2. Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

   a) Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;

   b) Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

   3. Quyền tài sản bao gồm độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:

   a) Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;

   b) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;

   c) Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn của mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng;

   d) Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

   Theo quy định này, có 2 trường hợp như sau:

   - Nếu người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư thì họ có quyền định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;

   - Nếu người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư thì họ không có quyền định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn