Người đại diện theo pháp luật được đại diện trong mọi giao dịch không?

Ngày hỏi:25/01/2021

Xin hỏi, trường hợp người chưa thành niên có người đại diện theo pháp luật thì người này được đại diện cho người chưa thành niên trong mọi trường hợp không ạ? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người đại diện theo pháp luật được đại diện trong mọi giao dịch không?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 141 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về phạm vi đại diện như sau:

   1. Người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn cứ sau đây:

   a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

   b) Điều lệ của pháp nhân;

   c) Nội dung ủy quyền;

   d) Quy định khác của pháp luật.

   2. Trường hợp không xác định được cụ thể phạm vi đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   4. Người đại diện phải thông báo cho bên giao dịch biết về phạm vi đại diện của mình.

   Căn cứ quy định nêu trên, không phải trường hợp nào người đại diện cũng được nhân danh người được đại diện thực hiện các giao dịch. Cụ thể: người đại diện không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn