Người dân tộc thiểu số có được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp không?

Ngày hỏi:27/05/2020

Em là người dân tộc Thái, vừa tốt nghiệp đại học. Em đang muốn làm tại các công ty hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Cho em hỏi, người dân tộc thiểu số có được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 155 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định như sau:

   2. Cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây thì được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:

   a) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   b) Thường trú tại Việt Nam;

   c) Có bằng tốt nghiệp đại học;

   d) Đã trực tiếp làm công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp khoá đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

   đ) Không phải là công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp;

   e) Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

   Quy định này không đặt ra điều kiện về dân tộc. Do đó, bạn là người dân tộc thiểu số nhưng đáp ứng đầy đủ 06 điều kiện nêu trên thì vẫn được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bạn nhé.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn