Người giữ giấy tờ về di sản thừa kế

Ngày hỏi:21/01/2006
Gia đình tôi có ba anh em, tôi là con trai trưởng, hai cô em gái đã lập gia đình. Sau khi bố mẹ tôi mất, ai là người được giữ tất cả những giấy tờ liên quan đến tài sản và đất đai. Gửi bởi: Vu Thi Bich Loan

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Giấy tờ về tài sản như bạn nêu có thể là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; đăng ký xe … Khi một người được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tài sản thì đương nhiên người đó có quyền nhận, giữ gìn, bảo quản giấy tờ đó.

   Khi bố mẹ bạn mất thì việc giữ gìn tất cả những giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/ quyền sử dụng tài sản của bố mẹ bạn thuộc về người được bố mẹ bạn giao cho khi còn sống (việc giao này có thể được thể hiện trong di chúc nếu bố mẹ bạn để lại di chúc). Nếu trước khi mất bố mẹ bạn không giao quyền giữ giấy tờ cho ai thì các đồng thừa kế đối với di sản của bố mẹ bạn để lại có thể thỏa thuận cử một người đứng ra giữ giấy tờ đó.

   Các thừa kế có quyền hưởng di sản do bố mẹ bạn để lại được xác định theo di chúc (nếu có) hoặc xác định theo quy định tại Điều 676 Bộ luật Dân sự:

   + Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

   + Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

   + Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

   Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

   Trong trường hợp bố mẹ bạn không để lại di chúc định đoạt tài sản cũng như chỉ định người giữ giấy tờ về tài sản thì ba anh em bạn và các đồng thừa kế khác (nếu có) có thể họp mặt để cử người giữ giấy tờ về tài sản; và quyết định những vấn đề quan trọng hơn như: Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này;Cách thức phân chia di sản (theo khoản 1 Điều 681 Bộ luật Dân sự).

   Khi các đồng thừa kế tiến hành khai nhận và phân chia di sản thừa kế (như: công chứng văn bản khai nhận/ văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế…) thì người giữ giấy tờ về tài sản có trách nhiệm bàn giao giấy tờ đó cho các đồng thừa kế để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn