Người lập di chúc có quyền dành một phần tài sản để di tặng

Ngày hỏi:19/04/2016

Vợ tôi mất từ lúc tôi 50 tuổi. Nay, tôi đã ngoài 70, nhân lúc còn khỏe, tôi muốn lập di chúc chia tài sản cho các con khi tôi đã qua đời. Trong các con tôi, có đứa khá giả nhưng không biết chăm lo cho cha mẹ và anh em nên tôi muốn chia cho đứa con này phần ít hơn. Bên cạnh đó, tôi muốn dành riêng một phần để tặng cho người trước đây tôi đã nặng tình nghĩa, có được không?

  Nội dung này được Vĩnh Long Online tư vấn như sau:

  • Hai ý nguyện trên của ông đều có quyền thể hiện vào di chúc. Theo Điều 648 Bộ luật Dân sự, người lập di chúc có các quyền sau đây:

   1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

   2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

   3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

   4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

   5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.


  Nguồn:

  Báo Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn