Người ngoài 60 tuổi cấp CCCD có tiến hành đổi thẻ không?

Ngày hỏi:05/12/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Nếu đã ngoài 60 tuổi mà muốn đi làm căn cước công dân thì hạn của căn cước công dân là tới bao giờ vậy, có phải đổi thẻ không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 21 Luật căn cước công dân 2014 quy định: Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

   Như vậy khi công dân đã ngoài 60 tuổi thì khi cấp căn cước công dân không cần phải tiến hành tiếp thủ tục đổi thẻ căn cước công dân.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn