Người nước ngoài có được làm công chứng viên không?

Ngày hỏi:12/09/2019

Theo quy định hiện hành thì người nước ngoài có bằng cử nhân luật và đáp ứng các tiêu chuẩn có được bổ nhiệm làm công chứng viên không ạ? Rất mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài Điều 8 Luật công chứng 2014, có quy định:

   Điều 8. Tiêu chuẩn công chứng viên

   Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

   - Có bằng cử nhân luật;

   - Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

   - Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;

   - Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

   - Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

   => Căn cứ theo nội dung đã trích dẫn ở trên thì chỉ công dân Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định sẽ được bổ nhiệm công chứng viên. Còn người nước ngoài không được bổ nhiệm làm công chứng viên bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn