Người nước ngoài đã từng cư trú tại Việt Nam có thể yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp không?

Ngày hỏi:26/04/2014
Bạn tôi đã từng cư trú tại Trà Vinh trong thời gian làm việc tại Việt Nam. Nay để bổ túc hồ sơ cá nhân, bạn tôi cần được cấp phiếu lý lịch tư pháp trong thời gian cư trú tại Việt Nam. Tôi có thể đến sở Tư pháp Trà Vinh để xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho bạn tôi được không?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 1 Điều 44; khoản 3 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17/6/2009
   Ông/bà có thể xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho bạn của ông/bà nếu có văn bản ủy quyền hợp pháp. Tuy nhiên, vì hiện nay bạn của ông/bà không còn cư trú tại Việt Nam nên khi có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, ông/bà phải liên hệ Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.


  Nguồn:

  www.travinh.gov.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn