Người nước ngoài nếu không thường trú tại Việt Nam thì không thể xin cấp Phiếu LLTP?

Ngày hỏi:01/04/2021

Cho hỏi trường hợp người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, mà chỉ có tạm trú thì có thể xin cấp Phiếu LLTP ở Việt Nam không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009 có quy định:

   Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

   Như vậy, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

   Theo Luật Cư trú 2006 thì nơi cư trú bao gồm cả nơi thường trú và tạm trú.

   Cho nên người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam cũng có thể xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn