Người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam có phải là công dân Việt Nam?

Ngày hỏi:28/04/2016
Cha mẹ tôi là người nước ngoài theo gia đình đến Việt Nam làm ăn sinh sống đã lâu. Tôi được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Tôi có phải là công dân Việt Nam không? Có quyền và nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước Việt Nam không ?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 5 Điều 3; khoản 2 Điều 5; khoản 1 Điều 17 Luật Quốc tịch Việt Nam,
   Theo trình bày của bạn, cha mẹ bạn là người nước ngoài nhưng không xác định rõ họ là công dân nước ngoài hay là người không quốc tịch thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam, do đó chúng tôi xin trả lời với bạn như sau:
   Nếu cha mẹ bạn là người không quốc tịch thì bạn có quốc tịch Việt Nam, là công dân Việt Nam. Bạn sẽ có các quyền công dân và phải làm tròn nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam theo quy định pháp luật.
   Nếu cha mẹ bạn là công dân nước ngoài thì bạn không có quốc tịch Việt Nam, không là công dân Việt Nam. Do đó, bạn cũng không có quyền và nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước Việt Nam.


  Nguồn:

  www.travinh.gov.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn