Người thừa kế thế vị có được ký vào văn bản thỏa thuận phân chia di sản không?

Ngày hỏi:12/09/2019

Cho mình hỏi, nếu người thừa kế thế vị là con chưa thành niên 10 tuổi thì tại văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế ai là người ký (là người thừa kế thế vị hay mẹ)?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 quy định việc định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên (10 tuổi) như sau:

   "Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi."

   Như vậy, con chưa thành niên (10 tuổi) sẽ tự mình xác lập về tài sản riêng của mình khi được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Cho nên, người ký vào văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là người kế vị, và đồng thời phải có văn bản đồng ý người đại diện pháp luật của người thừa kế thế vị.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn