Người thừa kế theo di chúc không được làm chứng khi lập di chúc

Ngày hỏi:06/01/2016

Ba tôi định lập di chúc để thừa kế tài sản lại cho anh, em chúng tôi. Do già yếu, ba tôi phải nhờ người khác viết. Như vậy khi ba tôi lập di chúc, là con trai trưởng cũng là người được thừa kế, tôi muốn tham gia và làm chứng, có được không?

  Nội dung này được Vĩnh Long Online tư vấn như sau:

  • Điều 656 Bộ luật Dân sự quy định: Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là 2 người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc phải tuân theo quy định tại Điều 653 và Điều 654 của bộ luật này.

   Điều 653 quy định di chúc phải ghi rõ: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

   Di sản để lại và nơi có di sản; Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

   Điều 654 Bộ luật Dân sự quy định mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

   1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

   2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

   3. Người chưa đủ 18 tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

   Như vậy, anh là con trai của người lập di chúc và sẽ là người hưởng thừa kế theo di chúc đó, theo quy định trên anh sẽ không được làm chứng khi ba anh lập di chúc.


  Nguồn:

  Báo Vĩnh Long
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn