Người Việt Nam mang quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam đúng không?

Ngày hỏi:15/10/2018

Em đang học Luật hôn nhân và gia đình, mà cô giáo lại cho làm một câu bài tập liên quan đến Luật Quốc tịch, do đó, tất nhiên là em chưa làm được nên muốn tham khảo ý kiến của anh chị. Anh chị có thể giải thích giúp em câu sau đây đúng hay sai được không ạ. Cụ thể là: Người Việt Nam mang quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.

   Ở nước ta thì mỗi cá nhân đều có quyền có quốc tịch. Công dân Việt Nam không bị tước quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, người đã nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam có hành vi gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   Pháp luật Việt Nam cho phép công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

   - Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

   - Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

   - Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

   - Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

   Người xin nhập quốc tịch Việt Nam là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam, người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, người có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không cần phải đáp ứng điều kiện đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam và điều kiện có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

   Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam và trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về Quốc tịch Việt Nam.

   Tại Luật quốc tịch Việt Nam 2008 24/2008/QH12 có quy định như sau:

   "Điều 5. Quan hệ giữa Nhà nước và công dân

   1. Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam.

   2. Công dân Việt Nam được Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo đảm các quyền công dân và phải làm tròn các nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.

   3. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chính sách để công dân Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện hưởng các quyền công dân và làm các nghĩa vụ công dân phù hợp với hoàn cảnh sống xa đất nước.

   4. Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài đang định cư ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan."

   Như vậy, căn cứ các phân tích cũng như quy định trên đây thì xác định người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam.

   Do đó, trường hợp Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam thì kể từ ngày được quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam thì người đó đã trở thành công dân Việt Nam

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quốc tịch Việt Nam
  Nhập quốc tịch Việt Nam
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn