Nhà tình nghĩa được nhà nước cấp trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng

Ngày hỏi:25/05/2013

Tôi là thương binh hạng 2/4 được nhà nước cấp cho ngôi nhà tình nghĩa. Do vợ chồng tôi phát sinh mâu thuẫn và không thể sống chung với nhau được nữa, tôi muốn ly hôn. Tôi muốn biết, khi ly hôn ngôi trên là tài sản riêng của tôi hay là tài sản chung của 2 vợ chồng?


  • Luật Hôn nhân và Gia đình quy định vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ chồng; đồ dung, tư trang cá nhân.
   Vợ chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.
   Theo ông trình bày thì ông là thương binh hạng 2/4 được Nhà nước cấp theo diện người có công với cách mạng. Căn cứ khoản 1.1 mục III Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng Thẩm phán toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình thì ngôi nhà này được coi là tài sản riêng của ông. Ông có thể nhập hay không nhập khối tài sản này vào tài sản chung của vợ, chồng./.


  Nguồn:

  Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn