Nhà xe bồi thường như thế nào cho người đi đường bị thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông?

Ngày hỏi:26/10/2019

Xin tư vấn giúp em với ạ. Gia đình em gồm mẹ (45 tuổi) , bà ngoại (69 tuổi) , cô (31tuổi - mất trong vụ tai nạn ) cùng bị xe ben không làm chủ tốc độ đâm. Trong đó: + Mẹ em giám định thương tật được 56% + Bà ngoại : 58% thương tật + cô ( mất tại chỗ). Vậy xin luật sư cho em biết mức bồi thường từ phía nhà xe cho từng người được không ạ??? Làm ơn giúp em và gia đình. Em xin cám ơn ạ !!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • *Xâm phạm do sức khỏe bị xâm phạm.

   Theo Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 quy định các thiệt hại về sức khỏe như sau:

   - Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

   - Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

   - Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

   - Thiệt hại khác do luật quy định.

   => Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước (hiện tại mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng như vậy mức bồi thường không quán 74.500.000 đồng).

   *Xâm phạm do tính mạng bị xâm phạm.

   Theo Điều 591 Bộ luật dân sự 2015 quy định các thiệt hại do xâm phạm tính mạng như sau:

   - Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

   - Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

   - Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

   - Thiệt hại khác do luật quy định.

   => Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở (hiện tại mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng như vậy mức bồi thường không quán 149.000.000 đồng).

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn