Nhập Quốc tịch Việt Nam theo mẹ

Ngày hỏi:07/03/2016

Một người là công dân Việt Nam có chồng là người nước ngoài, có con ở nước ngoài (con đã có khai sinh ở nước ngoài) nay ly hôn đưa con về Việt Nam sinh sống. Xin hỏi đứa con nói trên có được nhập Quốc tịch Việt Nam theo mẹ không?

  Nội dung này được Sở tư pháp An Giang tư vấn như sau:

  • Trường hợp nói trên, nếu có sự thỏa thuận của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con thì đứa con nói trên có quốc tịch Việt Nam (theo Điều 16 Luật quốc tịch Việt Nam).

   Cụ thể, theo khoản 2, Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định:

   Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam.

   Trường hợp đứa con nói trên đã nhập quốc tịch nước ngoài, nay theo mẹ là người có quốc tịch Việt Nam về nước sinh sống thì có đủ điều kiện xin nhập quốc tịch Việt Nam (theo Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam).

   Cụ thể theo Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam về điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam quy định:

   1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

   b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

   c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

   d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

   đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

   2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

   a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

   b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

   c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nhập quốc tịch Việt Nam
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn