Nhập quốc tịch Việt Nam thì có phải thôi quốc tịch nước ngoài?

Ngày hỏi:09/08/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật thì người đã được nhập quốc tịch Việt Nam thì có phải thôi quốc tịch nước ngoài không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhập quốc tịch Việt Nam thì có phải thôi quốc tịch nước ngoài?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 3 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, có quy định:

   Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

   Và tại Khoản 2 của điều luật có quy định:

   Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

   - Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

   - Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

   - Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp đã nhập tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài trừ trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép, hoặc được nhập tịch trong các trường hợp sau:

   - Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

   - Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

   - Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn