Nhập và giữ quốc tịch Việt Nam

Ngày hỏi:21/07/2009
Con tôi sinh ngày 27/1/2013 có giấy khai sinh tại Pháp và có quốc tịch Pháp (cha có quốc tịch Pháp, mẹ quốc tịch Việt Nam). Tôi muốn con tôi có thêm quốc tịch Việt Nam như mẹ thì phải làm thế nào và đến gặp cơ quan nào? Tôi và chồng có giấy chứng nhận kết hôn ngày 01/2/2012 và đến pháp ngày 15/4/2014, hiện tại tôi về Việt Nam 7 tháng đến tháng 11/2014 tôi quay trở về Pháp. Tôi muốn giữ quốc tịch Việt Nam thì phải làm thế nào? thủ tục ra sao? Liên hệ cơ quan nào?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam thì: "Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này,trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép". Do đó, bạn có thể nhập quốc tịch Việt Nam cho con nhưng con bạn sẽ mất quốc tịch Pháp trừ trường hợp được Chủ tịch nước cho phép theo quy định tại khoản 3 Điều 19. Vì vậy, bạn cần cân nhắc và bàn bạc với chồng trước khi quyết định.

   Trong trường hợp quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho con bạn có thể đến Sở Tư pháp để được hướng dân theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Quốc tịch Việt Nam: "Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này hoặc không hợp lệ thì Sở Tư pháp thông báo ngay để người xin nhập quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ".

   Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì phải đăng ký giữ quốc tịch, tuy nhiên theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam thì: "2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam" (khoản 2, Điều 13). Vì vậy, bạn không cần đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn