Nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày hỏi:10/11/2016

Nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là gì? Chào quý anh chị Thư Ký Luật! Sắp tới tôi dự định làm thẻ căn cước tuy nhiên có vài quy định tôi chưa được rõ cho lắm. Anh chị cho tôi hỏi: Nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là gì? Rất mong nhận được câu trả lời từ quý anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Luật căn cước công dân 2014 thì nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định như sau:

   - Tổ chức quản lý việc cập nhật, lưu trữ thông tin, tài liệu vào cơ sở dữ liệu;

   - Kiểm tra, chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu đã được cập nhật, lưu trữ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

   Nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật căn cước công dân 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn