Những ai được quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

Ngày hỏi:18/11/2010
Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành, những ai được quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Khoản 1, Điều 86Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định các tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

   - Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và kinh phí của riêng mình;

   - Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưói hình thức giao việc, thuê việc, trừ trưòng hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định về quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do sử dụng phương tiện vật chất và kinh phí từ nhà nước.

   - Trường hợp nhiều tổ chức,cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế,kiểu dáng công nghiệp,thiết kế bố trí thì các tổ chức,cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức,cá nhân đó đồng ý.

   Bên cạnh đó, pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành cũng quy định người có quyền đăng ký quy định tại Điều này có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức,cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản,để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật,kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/seatimes.com.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn