Những ai đương nhiên được nhận di sản mà không cần dựa vào nội dung di chúc?

Ngày hỏi:02/01/2019

Chồng tôi chẳng may đoản mệnh chết sớm vì bệnh tật, trước khi chết có để lại di chúc, theo như tôi được biết thì di chúc đó là hợp pháp. Tuy nhiên, chẳng biết anh buồn lòng gì tôi mà trong di chúc của anh không có phần di sản nào cho tôi cả. Điều này làm tôi rất buồn, qua tìm hiểu từ các bạn học luật của tôi thì họ nói tôi với tư cách là vợ thì đương nhiên được nhận một phần di sản mà không cần phụ thuộc vào nội dung di chúc, như vậy có đúng không? Hay cụ thể vui lòng hỗ trợ giúp tôi: Những người nào đương nhiên được nhận di sản mà không cần phụ thuộc vào nội dung di chúc?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Những ai đương nhiên được nhận di sản mà không cần dựa vào nội dung di chúc?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như sau:

   - Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

   + Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

   + Con thành niên mà không có khả năng lao động.

   - Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này. Cụ thể:

   Điều 620. Từ chối nhận di sản

   1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

   2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

   3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

   Điều 621. Người không được quyền hưởng di sản

   1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

   a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

   b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

   c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

   d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

   2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

   => Như vậy, với trường hợp bạn trình bày, bạn là vợ và không có nhắc đến trường hợp bạn có thuộc trường hợp không được quyền hưởng di sản hay không. Nên chúng tôi giả sử bạn không thuộc trường hợp đó, thì theo quy định khi bạn có yêu cầu, xét thấy bạn thuộc trường hợp vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

   + Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

   + Con thành niên mà không có khả năng lao động.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn