Những điều mà sĩ quan không được phép, bị cấm trong quy định hôn nhân gia đình

Ngày hỏi:23/12/2014

Chào luật sư, luật sư có thể cho tôi biết về những điều mà sĩ quan không được phép, bị cấm trong quy định hôn nhân gia đình không? Có gì khác so với người công dân bình thường không? Cảm ơn luật sư!

  Nội dung này được Luật sư Ngô Thế Thêm, VPLS Doanh Gia, Hà Nội tư vấn như sau:

  • Luật hôn nhân gia đình không có hạn chế riêng nào đối với sĩ quan hay chủ thể nào, tất các các đối tượng áp dụng đều như nhau,

   Điều 1. Nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đình

   Luật hôn nhân và gia đình có nhiệm vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

   Luật hôn nhân và gia đình quy định chế độ hôn nhân và gia đình, trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam.

   Một số luật khác thì có hạn chiế nhất định, ví như Luật Doanh nghiệp tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp sẽ cấm đầu tư, thành lập, quản lý doanh nghiệp với mốt số chủ thể nhất định trong đó có sỹ quan.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn