Những hành vi xâm phạm quyền tác giả

Ngày hỏi:18/11/2010
Những hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ là những hành vi nào?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định các hành vi xâm phạm quyền tác giả, bao gồm những hành vi sau:

   1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học,nghệ thuật,khoa học.

   2. Mạo danh tác giả.

   3. Công bố,phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

   4. Công bố,phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

   5. Sửa chữa,cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

   6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả,chủ sở hữu quyền tác giả,trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

   7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả,chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh,trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

   8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả,không trả tiền nhuận bút,thù lao,quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật,trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.

   9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút,thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

   10. Nhân bản,sản xuất bản sao,phân phối,trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

   11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

   12. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

   13. Cố ý xoá,thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

   14. Sản xuất,lắp ráp,biến đổi,phân phối,nhập khẩu,xuất khẩu,bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

   15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

   16. Xuất khẩu,nhập khẩu,phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/seatimes.com.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn