Những người nào có quyền yêu cầu Toà án chấm dứt việc nuôi con nuôi?

Những người nào có quyền yêu cầu Toà án chấm dứt việc nuôi con nuôi?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Những người có quyền yêu cầu Toà án nhân dân chấm dứt việc nuôi con nuôi được quy định tại Điều 77 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, gồm:

   1. Con nuôi đã thành niên, cha mẹ đẻ, người giám hộ của con nuôi, cha, mẹ nuôi. Những người này có quyền tự mình yêu cầu Toà án hoặc đề nghị Viện kiểm sát nhân dân yêu cầu Toà án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi trong các trường hợp quy định tại Điều 76 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

   2. Theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát có quyền yêu cầu Toà án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi trong trường hợp: con nuôi bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi và trong các trường hợp quy định tại điểm 3 Điều 76 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

   3. Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ có quyền tự mình yêu cầu Toà án hoặc đề nghị Viện kiểm sát nhân dân yêu cầu Toà án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi trong các trường hợp quy định tại điểm 2 và điểm 3 điều 76 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

   4. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có quyền đề nghị Viện kiểm sát nhân dân yêu cầu Toà án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi trong các trường hợp quy định tại điểm 2 và điểm 3 Điều 76 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chấm dứt việc nuôi con nuôi
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn