Những nội dung cần ghi rõ trong di chúc bằng văn bản

Di chúc bằng văn bản phải ghi rõ những nội dung gì?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • 1. Di chúc phải ghi rõ những nội dung sau đây:
   a) Ngày tháng năm lập di chúc;
   b) Họ tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
   C) Họ tên người, co quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản.
   d) Di sản để lại và nơi có di sản:
   đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.
   Tuy nhiên cần chú ý: Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì phải được đánh số thứ tự và phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn