Những nội dung được bảo hộ theo quyền tác giả

Ngày hỏi:18/11/2010
Theo quy định của pháp luật hiện hành, những đối tượng nào được bảo hộ quyền tác giả?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, thường gọi là bản quyền tác giả.

   Điều 14, Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định các loại hình tác phẩm được bảo hộ như sau:

   Thứ nhất, Tác phẩm văn học,nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

   a) Tác phẩm văn học,khoa học,sách giáo khoa,giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

   b) Bài giảng,bài phát biểu và bài nói khác;

   c) Tác phẩm báo chí;

   d) Tác phẩm âm nhạc;

   đ) Tác phẩm sân khấu;

   e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

   g) Tác phẩm tạo hình,mỹ thuật ứng dụng;

   h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

   i) Tác phẩm kiến trúc;

   k) Bản họa đồ,sơ đồ,bản đồ,bản vẽ liên quan đến địa hình,kiến trúc,công trình khoa học;

   l) Tác phẩm văn học,nghệ thuật dân gian;

   m) Chương trình máy tính,sưu tập dữ liệu.

   Thứ hai, tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/seatimes.com.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn