Những vấn đề nào cần phải được cử tri cả nước quyết định bằng hình thức biểu quyết?

Ngày hỏi:05/11/2018

Tôi đang tìm hiểu về một số vấn đề liên quan đến việc trưng cầu dân ý và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Những vấn đề nào cần phải được cử tri cả nước quyết định bằng hình thức biểu quyết? Có văn bản nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trưng cầu ý dân là việc Nhà nước tổ chức để cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Cụ thể, những vần đề quan trọng của đất nước cần phải được cử tri cả nước quyết định bằng hình thức biểu quyết được quy định tại Luật trưng cầu ý dân 2015 với nội dung như sau:

   Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân về các vấn đề sau đây:

   - Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp;

   - Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia;

   - Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước;

   - Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

   Trên đây alf nội dung trả lời về những vấn đề cần phải được cử tri cả nước quyết định bằng hình thức biểu quyết. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Trưng cầu dân ý 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn