Những việc tổ chức, cá nhân góp ý để cơ quan có thẩm quyền quyết định trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hỏi:17/03/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất thì cơ quan, tổ chức và cá nhân bàn, góp ý những việc gì để cơ quan có thẩm quyền quyết định trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 7 Thông tư 15/2020/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 30/3/2020) quy định những việc cơ quan, tổ chức và cá nhân bàn, góp ý để cơ quan có thẩm quyền quyết định. Bao gồm:

   - Thành lập các tổ chức quần chúng thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự: Ban bảo vệ dân phố, Đội dân phòng, Tổ tự quản đường phố, tự quản về trật tự công cộng, câu lạc bộ về an ninh, trật tự, liên gia tự quản về an ninh, trật tự và các tổ chức tự quản, câu lạc bộ khác bảo đảm an ninh, trật tự.

   - Xây dựng điển hình tiên tiến về an ninh, trật tự, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội.

   - Lập các chốt, điểm bảo vệ an ninh, trật tự; duy trì các hoạt động tuần tra của Nhân dân phòng ngừa tội phạm.

   - Quy định chế độ, chính sách cụ thể để huy động Nhân dân tham gia vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT